NL FlagNL
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Hergebruik

Waarom WEEE (AEEA)?

Met ingang van 1 juli 2007 is de WEEE-richtlijn van toepassing (Waste Electrical and Electronic Equipment: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, AEEA), om mensen te stimuleren hun oude elektronische apparatuur in te laten zamelen en/of te hergebruiken in plaats van weg te gooien.

Recycling

Alle elektronische en elektrische apparatuur (EEE / EEA) die vanaf 2 januari 2007 op de markt is gekomen, dient voorzien te zijn van het symbooltje met de doorgekruiste afvalemmer (zie hieronder).


Dat geeft aan dat het product onder de WEEE-bepalingen valt. In de WEEE-richtlijn is vastgelegd dat producenten en fabrikanten van EEE verantwoordelijk worden voor het innemen en hergebruiken van afgedankte apparatuur.

Waarom is hergebruik van elektrische apparaten belangrijk?

Het hergebruiken van elektrische apparatuur is beter voor het milieu. Elektrische apparatuur en batterijen, al dan niet oplaadbaar, horen niet bij het gewone huisvuil. Ze moeten op de juiste manier worden gerecycled, om het milieu te beschermen en ook om de verspilling van kostbare grondstoffen terug te dringen.

Waaraan herken ik WEEE?

WEEE is elektronische of elektrische apparatuur waarop het symbooltje van de doorgekruiste afvalemmer staat (zie hierboven).

Welke verplichtingen heeft George Foremans op het gebied van WEEE?

In het VK stimuleren we de inzameling van WEEE-huishoudapparatuur van consumenten door deelname aan het door de overheid goedgekeurde programma "Distributor Take-Back scheme" (DTS), dat is opgezet door Valpak Limited (Valpak). Via Valpak dragen we bij aan het opbouwen van een netwerk van ''Designated Collection Facilities'' (DCF, speciale inzamelpunten), waar consumenten hun WEEE gratis heen kunnen brengen om te worden hergebruikt of op een ecologisch verantwoorde manier te worden afgevoerd. Daarmee stimuleren we consumenten om mee te werken aan maximaal hergebruik en recycling van WEEE. Omdat we voor die aanpak hebben gekozen, nemen wij zelf geen afgedankte huishoudelijke apparatuur in voor hergebruik, en we houden ons ook niet bezig met de inzameling ervan.

Is George Foreman WEEE compliant?

Het snelle antwoord luidt: ja. Klik hier voor ons WEEE-certificaat, waarin u de gegevens vindt van onze registratie als WEEE-producent.

Hoe zorgen wij dat WEEE veilig wordt verwerkt?

We stimuleren consumenten om WEEE in te leveren bij een van de DCF's. Deze punten zijn erop toegerust om het potentieel van hergebruik van WEEE optimaal te benutten. WEEE-huishoudapparatuur die niet kan worden hergebruikt, wordt op ecologisch verantwoorde manier afgevoerd, met zo min mogelijk negatieve impact voor het milieu. Als u uw postcode invoert op [www.recycle-more.co.uk] vindt u het dichtstbijzijnde DCF bij u in de buurt. Of vraag bij de gemeente na hoe het hergebruik in uw woonplaats is geregeld.

Sommige WEEE kan kleine hoeveelheden stoffen bevatten die, indien ze vrijkomen, een risico kunnen betekenen voor het milieu of voor de menselijke gezondheid. Daarom wordt alle WEEE ingezameld door speciale DCF's, waarna ze in veilige en goedgekeurde verwerkingscentra kunnen worden gerecycled. Door uw oude elektrische apparatuur overeenkomstig de WEEE-richtlijn te laten inzamelen, draagt u bij aan het behoud van onze waardevolle grondstoffen en aan het beschermen van de volksgezondheid.

Kan ik ook iets anders doen met gebruikte elektrische apparatuur?

Als uw apparaat nog werkt en nog veilig is, kunt u overwegen dit aan een liefdadigheidsorganisatie te doneren of aan iemand te geven die niet veel geld heeft. Zo verlengt u de levensduur van uw oude apparatuur en draagt u bij aan een efficiënter gebruik van grondstoffen en aan het verkleinen van de afvalberg.